amfory.png

amphorae

Váza, pokud jste někdy ve starožitnictví narazili na vskutku zajímavou nádobu, která Vás ochromila, tak amfora Vám přivodí mravenčení po celém těle. Vzhledově nemusí vždy připomínat typickou vázu, ale jedná se o typ nádoby, která obsahuje vždy jednu z pečetí, která je klíčem k světové apokalypse, která by Zemi zničila natolik, že by neměl šanci přežít žádný tvor a lidstvo by chřadlo a upadalo. Tyto nádoby vytvořil Bůh, stejně brzy, jako tvořil svět. Její původní úděl práce nebyl jasný a pravděpodobně nebude lidstvu znám do té chvíle, než se navrátí Bůh. Pokud už nebude pozdě.

Tyto amfory získal Gabriel jako dar od otce, když odešel. Respektive když bez ohlášení zmizel.  Je sedm amfor, a tak je i sedm pečetí. Gabriel zatím ve válce použil pouze dvě. Při válce se mu jedna ztratila a není přesně známo kde se nachází. Pokud ji najdete, vyhněte se jí obloukem a oznamte to vedení města. Vypadají neškodně, no opak je pravdou. Její zneužití může mít katastrofální následky v rukou démonů i andělů.

e3e55905cceaad447b86df2d1b11669d.jpg

"Když jezdci vyjedou na svých ořích z první amfory, čtvrtina lidstva padne jejich rukou.“

Lze interpretovat zkázu lidstva způsobenou Nebe, když Gabriel vypustil jezdce z amfory do války.

1st
broken

0a046494d72dda80aa5a25933ccfa113.jpg

„A když se víko pečete druhé zlomí, na svět bude vypuštěna nemilosrdná potopa krve. Lidské výkřiky zazní ve vlnách mocného hněvu stvořitele.“

Den kdy Zemi pohltí krev, která nemilosrdně zničí vše, co jí přijde do cesty, stavby padnou, zvěř i lidstvo se utopí.

2nd

be4e2593ae3b6fe71e433a59419c87e8.jpg

„Když anděl otevřel pečeť třetí, člověka poltily plameny. Oheň pozřel Zemi od západu k východu, od severu k jihu a vše co uchvátil proměnil na popel.“

Lze tímto popsat i atomovou válku.

3rd
broken

ddf6d7cee5bfa7a73d05121ed916b446.jpg

,,A když se čtvrtá pečeť prolomí, mnoho vředů a boláků tělo člověka budou trápit, dokud vidět bude.“

Tato amfora obsahuje zhoubné nemoci, které jsou daleko horší než mor či lepra.

4th

e42289a69272300d6120f707dbfc0605.jpg

„Když anděl vylil pátou pečeť, z moře se stala poušť. Řeky vyschly a půda přestala produkovat své dary. Stvoření Otce umírala v kruté agónii.“

Předpověď krutého sucha a hladomoru.

5th

3b621e7d7d7923dafb0fd5344d35a8b2.jpg

„Den kdy světlo pohltí temnota, která ochromí naši duši a pohltí naše srdce. Ten den se šestá amfora rozpadne na prach a lidstvo ochutná vlastní krev.“

Temnota, která pohltí nejen Slunce, ale i mysl člověka, který se rozhodne zabít sebe, či všechny okolo.

d8dc575bd68814c83af5a34fee2b00bd.jpg

„Dar stvoření bude smazán dnem, kdy praskne pečeť sedmá. Žádná žena od tohoto dne nebude moci počati dalšího života. Nebude schopná udržet ani vytvořit nový život.“

Neplodnost zasáhne všechny ženy i zvířata ženského roku. Kdo bude zrovna čekati dítě, přijde o něj. Svět bude uvězněn v přímé čáře života, kdy všichni zemřou.

Texty jsou inspirovány Biblickými pečetěmi a různými pohromami, co by svět mohl postihnout.

6th

7th