OVERPOWER CHARACTERS

Pokud se ptáte proč jsou tyto charaktery takto vyzdviženy bokem, je to kvůli jejich síle. Jedná se o typy postav, které při špatném hráči mohou být považovány za nereálné i v rpg hrách. Často jsou příliš přemrštěny silově a podobně. A nechceme, aby někdo měl příliš op postav a jiní například ani jednu. Ale zase, nemůžeme se tu všichni bít hlava nehlava extra postavami. Za OP jsou považovány tyto postavy, ačkoliv některé nejsou tak silově extra.

OP postavou se může stát kde jaká postava, pokud je například odměněna schopnostmi navíc atd. za aktivitu, pomoc…

Pokud hráč je zbaven, nebo se zbaví sám postavy s titulem OP je opět volná pro jiného hráče. Ten ji může kompletně převzít, nebo naopak přepsat. 

Jako OP se považují charaktery ze seznamu, jsou tedy o něco silnější než jiní vyšší démoni/andělé. Ti většinou nemají takovou sílu a vliv. Je sice možné, že dosahují například na posty generálů vojsk, rádců archandělů, či jejich přátel. Ale jsou na nižší hranici, téměř nad normálními anděly / démony.

SEZNAM PRAVIDEL A UPOZORNĚNÍ

  1. Každý hráč má nárok na OP postavu. Maximálně může mít 2 OP postavy na hráče, třetí je odměnou a případ adminů.

  2. Nový hráč, který se rozhodne začít s OP charakterem svoji existenci na webu, nemůže registrovat okamžitě druhé OP. Až pro projevení aktivity či až po jeho další postavě.

  3. Některé OP postavy jako vůdci ras či výše postavení a speciální jedinci mohou být strůjcem toho, že po Vás bude chtěn v registraci zkušební post. (Zeptejte se adminů, zdali je to i Váš případ.)

  4. U vyšších OP postav, např. archandělé, vůdci démonů může být kladen důraz na spolupráci s adminy.

  5. Pokud Vám admin tým nedovolí si založit jako první postavu některé z OP charakterů, mají pro to důvod. Toto upozornění se vyskytuje u charakterů, které ovlivňují dějovou linku. Bohužel je potřeba prokázat, že budete aktivní, nevykašlete se na postavu do měsíce anebo nebudete zneužívat postavení postavy. Tyto posty se týkají například. Lucifera, Rafaela, Lilith.

  6. OP postavy mohou být odebrány, pokud je Vaše aktivita nulová, a to bez důvodu, či za porušení pravidel. Také můžete dostat BAN na OP postavy.

U OP charakterů může být vyžadován zkušební post o délce 200 slov. 

VOLNÉ CHARAKTERY JSOU PODBAREVENY

REZERVACE OP CHARAKTERŮ - 1 MĚSÍC NA REZERVACE

ARCHANDĚLÉ

Gabriel

Michael

Uriel

Rafael

JEZDCI APOKALYPSY

Death-Smrt 

War-Válka

Famine-Hladomor 

Pestilence-Mor 

DESATERO

1. V jednoho Boha budeš věřit – Věřící - Croyants

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo – Jednojmenný – Un nom

3. Pomni abys den sváteční světil – Nedělní - Dimanche

4. Cti otce svého a matku svou – Rodinný - Famille

5. Nezabiješ – Bezvinný - Innocent

6. Nezesmilníš – Oddaný - Dévot

7. Nepokradeš – Vlastní - Propre

8. Nepromluvíš křivého svědectví – Nelživý – Non vivant

9. Nepožádáš manželky bližního svého – Nechtivý - Indésirable

10. Nepožádáš statku bližního svého – Nechtivá - Indésirable

VYŠŠÍ ANDĚLÉ

Azrael-Anděl smrti/válečník Gabriela

Metatron-Sesazený archanděl,pomocník Boha

Raguel-Anděl který dohlíží na ostatní, přítel Boha

Raziel-Anděl který chrání všechna tajemství

Amitiel-Anděl pravdy 

Ouriel-Anděl který loví démony.

Puriel-Anděl zvaný také “Božský oheň”, trestá ve jménu Boha.

Rahmiel-Anděl lásky a slitování 

Jeremiel-Anděl "Božské milosti"

Peliel-Anděl cti

NEPHILIM

Pět míst (tři volné)

KRÁLOVÉ

Lucifer

Lilith 

Samael

Mefistofeles

SMRTELNÉ HŘÍCHY

Wrath (Hněv) 

Gluttony (Obžérství)

Sloth (Lenost)  

Pride (Pýcha) 

Envy (Závist) 

Greed (Hamižnost) 

Lust (Chtíč) 

VYŠŠÍ DÉMONI 

Azazel-Princ pekla

Abaddon-Princ pekla, rytíř pekla

Kain-První syn Adama a Evy,Otec vraždy, rytíř pekla

Azmodan-princ pekla 

Mara

Beelzebub - Pán much

Duriel-démon bolesti

Agramon - demon strachu 

Geryon-chrání peklo

Merihim-démon který se živí z moru a využívá jej

Proserpine-princezna pekla

SOCIÁLNÍ DÉMONI 

Chudoba 

Násilí 

Rasismus 

Media

Korupce

DÉMONI NEMOCÍ 'NEMOCE' 

Chřipka 

Slepota 

Rakovina 

Obezita 

Psyhické problémy

LIDÉ / LOVCI

Vůdce lovců

Pravá ruka lovců (0/2) - jeden je v nabídce systémovek

Předseda rady (Zatím npc)

Rada (Předseda obrany, Předseda vědy a výzkumu, Předseda zdravotnictví, Předseda zemědělství, Předseda těžebního průmyslu - akutálně jsou jako NPC)