ANGELS.jpg

Andělíčku můj strážníčku, ochraňuj moji dušičku…v minulosti se tato modlil kde kdo, když doufal v záchranu. Ovšem andělé nejsou zrovna ideální ochránci v současné době, právě to oni zahnali náš svět do temnoty. Budete také patřit mezi tyto idealistické, mocné, a hlavně vysoce postavené tvory patřit? Andělé jsou bojovníci Nebe, a místo lehkých blůzek nosí pevnou zbroj, kdo se vzepřel boží vůli kál se na kolenou pod ostrostí jejich čepelí. Bytostem nechybí důstojnost, elegance, dokonalost v každém ohledu…spasitelé či záhuba?

demons.jpg

Hail Satan? Možná kdysi byl Satanismus tabu, ale v současné době, kdy se zlo plazí po zemi, není vztah k temným tak zvláštní. Démoni jsou všedním chleba, ale jejich blahořečení asi nebude to nejlepší, jak se zviditelnit ve městě. Pochopitelně i oni mají na svém účtu vinu záhuby, ale kupodivu daleko menší než právě andělé. Jsou často ve městě odstrkováni a jejich skupina celkově ve městě je přijímána chladně. Budeš snad jedním z nich? Ulhaná bytost z Pekla, které nelze věřit ani nos mezi očima. Zahřeš a přidej se k nám, Peklo svolává k boji.

humans.jpg

Být člověk znamená dělat chyby, že? Pokud uděláte chybu, mějte se na pozoru, může to být Vaše poslední. Ti, jenž podle Gabriela mohou za zmizení Boha, ti, jenž zničili planetu Zemi…ti jenž jsou Božími výtvory, stejně jako vše ostatní. Lidé, jsou manipulativní, egoističtí, na pokraji vyhynutí, ale zejména stále průbojní s chutí žít. Řád jim nic moc neříká, ale někteří rádi skloní hlavu, aby přežili. Proti nim stojí lovci, kteří nasazují svoje životy pro lidstvo, aby porazili bytosti, které si nárokují vládu. Nadaní a alchymisté jsou více než lidi, ale méně než bytosti.