URIELOVA.png

Urielova nekonečná knihovna, známá taky jako Knihovna s velkým K, nebo taky jako Knihovna všeho (lat. quae ex bibliotheca). Jedná se o jeden z Božích darů, který dostal archanděl Uriel.

Najdete v ní veškeré knihy, spisy a texty, které kdy byly, jsou a nebo teprve budou napsány. Ve všech jazycích, ve všech podobách. Ty které jsou dobře známe, ty na které už dávno zapomněl, ty které jsou pro někoho tajné, andělské, démonské, lidské, digitální, papírové...všechny leží uložené v policích a čekají, až si je někdo přečte. 

Aby jste se do ní dostali, museli byste znát její přesné umístění v jiném časoprostoru, kam ji Uriel ukryl na začátku války, aby jí nikdo nezneužil. Je hlídaná strážci tajemství - pověřenými anděly stojícími u její brány, kteří ale do jejích prostor nikdy nesmí vstoupit, protože by to byla jejich zkáza. A nakonec by jste stejně museli získat klíč, jenž ji otevírá, jehož úkryt zná jenom Uriel. 

Knihovna má zevnitř podobu nekonečně vysoké věže, jejíž vrchol se ztrácí v nedohlednu, s průměrem zhruba jednoho kilometru a mnoha, mnoha patry, jež spojuje točité schodiště ve vnitřním obvodu. Zvenku knihovna nevypadá nijak, kdo ví, jestli vůbec něco jako “venek” má. 

V prvním podlaží v jeho středu najdete velký stůl a na něm knihu - Rejstřík, díky níž jste schopni vyhledat a přivolat knihy, které potřebujete, protože při velikosti knihovny je nemožné něco vyhledat ručně. Pokud nejste Uriel, ten totiž dokáže knihy přivolat i bez Rejstříku. 

 Samotná knihovna je neuvěřitelně mocná, už tím, že v sobě ukrývá veškeré znalosti světa. Ale má v sobě ještě něco mocnějšího...a to možnost znát budoucnost. Pokud by jste se dostali k písemnostem z budoucnosti, můžete události třeba změnit. Proto je tato část knihovny uzamčená. Na pomyslném vrcholu věže, v nejvyšším patře, kam by jste se byly schopni dostat, jsou masivní zlaté dveře, které otevřete jen pomocí správného klíče, o kterém ani Uriel neví, jak vypadá - je to věc? Je to slovo? Je to symbol? Existuje vůbec? Do těchto prostor se nedá teleportovat, samotné dveře nic nepoškodí. Sám Uriel slíbil Bohu, že se nikdy nepokusí do této části knihovny dostat. 

Dalším velkým tajemstvím knihovny, jsou knihy v jazyce, který nikdo nezná, ani samotný Uriel ne, i když se je pokoušel vyluštit, tak ani neví o čem přesně knihy pojednávají. Možná něco o Bohu, ale kdo ví? 

Pokud se pokusíte jakýkoliv spis z knihovny odnést bez Urielova souhlasu, rozpadne se v prach a objeví se zpátky v Knihovně.

O Knihovně se moc nemluví. Mezi lidmi panují spíše povídačky, báje, a co se týče andělů, u těch ani není jisté, zda si vůbec uvědomují, že Uriel má něco takového v držení, on sám o ní raději nemluví…

Patra knihovny

Každé patro má osm křídel, Uriel je nazval jako:

  • Severní - označené římskou I.

  • Severovýchodní - II.

  •  Východní - III

  •  Jihovýchodní -IV

  •  Jižní - V,

  • Jihozápadní VI.

  • Západní VII.

  • Severozápadní VIII.

(Samozřejmě, v knihovně nic jako světové strany neexistují, jedná se tak o čistě pracovní pojmenování…)

Vzhled křídel se může s patry měnit. 

a8427eefcedb457f2b1eafe5fbac8490.jpg

Systém vyhledávání

Rejstřík - kniha, jež dohledá a přivolá jakékoliv knihy v knihovně. Vypadá sice tence, ale zdání klame, opravdu jsou v ní zapsané všechny knihy, včetně autorů. Pro aktivaci vyhledávání stačí si přát najít nějakou knihu, nebo téma apod. na další stránkách, které otočíte, najdete, co potřebujete. Tuto knihu nejde odnést z knihovny ani s povolením Uriela. 

longest-book-in-the-bible.jpg
a8427eefcedb457f2b1eafe5fbac8490.jpg

Rejstřík knihovny

Urielova pracovna

Studovna

52177dfcef30eda0f16ff0c7abb18c86.jpg

Urielova pracovna nacházející se v přízemí v Jižním křídle. V oknech je iluze, můžete z nich vidět park ve Skotsku v Edinburghu. Iluze neodpovídá realitě, ale stavu z roku 1857. Naposledy ji používal, ještě před válkou. Šlo se do ní dostat i bez toho, aby jste šli přes knihovnu. Momentálně nic takového není možné. 

fd2f995ea74ca356a63ed10865850b38.jpg

Studovna v Severním křídle. Uriel před válkou plánoval knihovnu zpřístupnit i ostatním andělům, proto ji pro tento účel i upravoval. Stihl udělat ještě studovnu v Jihovýchodním křídle, kterou dokončil těsně před Gabrielovou rebélií. 

Pohled do pracovny

Studovna, pohled z 2. patra

Strážce naleznete v NPC

Alia

Autorem článku je Alia. Děkuji.