rackton.jpg

Vítej v našem skromném městě, které poskytuje obyvatelům ochranu před krutým venkovním světem, který už dávno není přívětivý a zábavný, jako byl kdysi. Ne, to už je vážně minulost, když před několika desítkami let začala válka, silné město Washington DC. Padlo podobně jako jiná hlavní města států a ostatně svět samotný. Rackton nevznikl okamžitě, ale až během války za pomoci ochotných bytostí – zejména andělů – město povstalo doslova z prachu a popela starého. Stále však můžete spatřit špetku minulosti z padlého Washingtonu i v novém světě, město je vystavěno na jeho základech a zejména Hlavní sídlo v Centru je umístěno na předchozí lokaci Bílého domu. Zapomeňte na prezidenta, jeho jméno bylo válkou smazáno z povrchu zemského, a to co je pamatují už nemají důvod jej tahat mezi živé. Rackton však nemá to, co mělo město v historii, uspěchanost a ovlivnění masmédii, co však bohužel stále má je diskriminace a místy skrývaný raSismus. Ten se v posledních několika letech vyhrotil z nenápadných náznaků na protesty. Zejména se některé negativní věci projevují právě u téměř vyhynulých lidí. V žádném případně zde už nepotkáte tak žhavou dopravní špičku, vyzývavé hučení reklamních bannerů a rozhodně zapomeňte na něco, co jste mohli vidět například v NY. Město více méně vypadá jako kombinace moderního města s převahou středověkých budov.

Centrem města je pochopitelně hlavní sídlo odkud se to vše řídí, naleznete zde také další užitečné čtvrti, které pomáhají fungovat městu a pro případ nouze zde mohou evakuované obyvatele z okolí centra chránit. Město je stavěno tak, aby odolalo pozemním útokům na potřebnou dobu, než budou připraveny všechny armádní složky pro zahájení obranného útoku. Každopádně každý nově příchozí musí projít hraniční kontrolou, stanoviště je zatím provizorní, jelikož spolehlivější se staví. Pokud dostanete povolení můžete do města vstoupit, tak jako každý jiný občan, přesto existují ve městě místa, kam se bez speciálního ověření nedostanete. (Tyto lokace naleznete na forum.)

Město působí v okrajové části velmi klidně, více méně byste toto prostředí mohli nazvat dědinou a převážně farmářským prostředím, pokud zrovna je to štěstí, že je doba vhodná pro pěstování a nenavrátí se kromě toho radiace do půdy, kterou andělé již vyčistili. V okrajové části se proto nachází hodně luk, polí, menších domků a často taky dost zapomenutých ulicí, starých památek na padlý svět a podobně. Historii nelze zapomenout, ale přesto se ji město snaží předělat a změnit celou oblast v hradbách na smysluplné město. Lidé zde jsou povětšinou starší, zaměření na chov nějakého mála dobytku, který se jinak chová ve Slyfelu a podobně.

Okrajová část navazuje na Město. Tato oblast je podobně jako vždy vše v kruhovém rozpoložení kolem centra a mohly byste jej přirovnat k silně středověkému městu s nádechem irských budov, Anglie. Ostatně město má celý Holandsko, Anglie, Itálie nádech, co se do architektury týče. Nelze říci, že je všude čisto, zejména ve městě, kde se může na zemi povalovat koňský koblížek, víc jak padesát procent cest je z kamení a štěrku, jen náměstí jsou tvořena z kamenných kachlí, je tu i šance narazit na prachové cesty, které se po dešti mění na nechutné bahno. Občané se příliš nehlásí k životu s anděly, ani s démony, jejich práce je převážně specializována na rukodělné. Od švadleny po zemědělce, zedníky atd. Kolem oblasti města se však stále nacházejí políčka a podobně, proto zde žijí hodně nemajetní a nižší třída, nebo prostě ti, kteří nemusí ruch centra.

Dále je zde Okolí centra, to se dělí na Technickou čtvrť, Zelenou čtvrť, Michaelovu čtvrť. Tyto čtvrti na sebe navazují a jsou poměrně velké, nelze se v nich ztratit, neboť někdo, kdo hledá stromy nepůjde do technické a kdo hledá techniku zase mezi stromy. Ostatně právě technická čtvrť vyžaduje jisté ověžení, protože se zde nachází například čistička vod, centrála elektřiny a podobně, stejně jako například agro-věž. Okolí centra je živější, pohybuje se zde více lidí, koná se zde více akcí, jsou tu aktivní obchůdky a trhy. Lidé zde bydlí v bytovkách a panelových domech, některé jsou opravovány z historie, jiné nově staveny. Ale i přesto se zde nachází zchátralé, opuštěné budovy, které stále město nestihlo opravit. Nově zde město opravilo několik patrových budov k bydlení obyvatel, plánuje se v okolí centra postavit kluziště pro Vánoční svátky. (2068 – západní brána k centru byla poničena a probíhá její oprava, byly narušeny taky stěny v ohraničení Okolí centra.) Zelená čtvrť je oddychovou částí, která skrývá kromě parku i katakomby o kterých málo kdo ví. Je zde také zapomenutá a z části zatopená metro linka a mnohé další.

Centrum, poměrně prestižní část města, naleznete zde celkem tři čtvrti. Jedna je plně zaměřena na vědecké smýšlení, druhá armádní, a nakonec je zde centrum jako takové, to je pýchou města a jejím srdcem v budoucnu by se z dvoupatrové budovy označující hlavní sídlo měl stát přímý ukazatel naděje pro všechny, kteří bloudí ztraceni ať už ve svém životě nebo světu takovém. Několika patrová budova bude proto posledním bodem, který město má v plánu do roku 2070-2075 vztyčit, aby ukázalo všem nepřátelům – že zde stále jsme a budeme. Centrum žije svým modernějším životem, je více vybavené elektřinou než okolí centra a než ostatně takové město. 

Založení města: 2058

Úřední jazyk: Angličtina, Andělština, Démonština

Počet obyvatel ve městě Rackton: 7 milionů lidí. (Počty andělů a démonů, nebyly zveřejněny.)

Okolí města: Millrest 4 miliony lidí, Slyfel – 4 miliony lidí.

prostředí.jpg

PROSTŘEDÍ MĚSTA  

Prostředí města, rozhodně není to tak špatné jako okolí za hradbami i zde může pocítit chlad a smrt dýchající na krk, pokud nejsi opatrný, ale máš zde vyšší šanci na přežití než tam venku.  Město působí dojmem kombinace středověkého města s vlivem Itálie, Anglie a špetkou Holandska. Můžete stále spatřit prvky klasického starého Washingtonu, zejména jeho trosky, chudinské čtvrti a podobně, z památek zde nezbylo nic, jen prach a rozbité vzpomínky. Pochopitelně se nedá vymazat z paměti přeživších či bytostí, které si svět často pamatují do detailu.

Město je omezeno na světle, jelikož slunce u nesvítí tak jako kdysi, je až zázrak že pár měsíců v roce slunce umožňuje geneticky upraveným rostlinám růst i v očištěné půdě od radiace. Kvůli tomu je centrum, okolí centra, město a některé části okolí města osvíceno umělým světlem, častěji však v ulicích můžete nalézt menší plynové a petrolejové lampy na stěnách domů. I centrum je přes svoji vyvinutější úroveň a vzhled využívá, nelze se vždy spoléhat jen na elektřinu. Umělé osvětlení funguje kvůli omezenému světlu v zimě téměř nepřetržitě, jelikož přírodní světlo je pouze 5 hodin denně a zbytek ročních období jen 10h denně.

Elektřina je vyráběna díky vodní elektrárně, která se nachází na okrajové části města, kde se táhne jediná řeka s vodou, ta bohužel není poživatelná, ale není vyloženě toxická, pokud byste se jí napili můžete strávit pár dní v nemocnici, případně několik týdnů zvracení a horeček. Po převaření je poživatelnější, ale ne vyloženě ihned ke konzumaci, pro zvířata je v tomto stavu vhodná. Řeka se táhne od jihu k západu (až na severozápadní roh), kde se slévá dokonce do tajného jezera, které je ukryto mezi stromy, kopci a troskami města. Řekla je občas okupována prodejci, jelikož se její rameno proplétá i okolím centra, kde se na tržištích mohou farmáři pokusit uspět z doků. Pokud by se po řece chtěli dostat z města mají smůlu, řeka sice pokračuje skrze hradby, ale její koryto je chráněno mřížemi a lasery, dále se pak řeka v oblasti B mění už na ledovou plochu, kde nevíte, kde je koryto a kde pevnina.

Většina cest ve městě je tvořena prachem, hlínou, kamením kromě okolí centra a centra samotného, zde je země vydlážděna betonovými bloky, kachlemi z kamene nebo dokonce v určitých částech i lepší kombinací mramoru a dalších kamenů. Naleznete zde nic jako chodníky, ale je zde i zbytek betonu, který se občas objeví mezi plochami z hlíny.

Pokud se podíváte na město, pohledem občana, naleznete málo míst k zábavě, ale hodně míst k práci. Přesto se zde můžete zašít v parcích, zde se mějte na pozoru démoni by Vás zde mohli lovit jako zvěř, neboť park není vyloženě to, co si pod tímto slovem představíte. Je zde i menší lesík a ten může být obýván pekelnými psy, dušemi a agogy, které město zatím nenašlo a nezabilo. Prozkoumávání opuštěných budov je záležitostí mladých, nuže, je to více méně možnost, jak si rezervovat místo v hrobě. Ale město plánuje již zmínění kluziště, je zde knihovna, možnost také navštívit hospůdky či bary. Kdo chce zábavu si najde, zejména mladí.

Jedna z mála nepříjemných věcí na městě je ta, že v okrajové části je vyloženě cítit zápach z přírody, tedy zvířecí výkaly, neboť jsou poblíž farmy, ale také komposty a podobně. Město jako takové by se dalo nazvat spíš neutrálně pachové, pokud pominete zápach démonů a jejich síry, tak můžete vnímat aury démonů, které mají také sem tam nějakou příměs reálných vůní. Dnešní lidé si však nepamatují například původní vůni jablek, a tak to považují pouze za něco příjemného, nikoliv známého. 

Město v sobě ukrývá mnoho obyvatelných zón, které lze nazývat jako obytné, rodinné a podobně, kde je možnost bydlet v jednotlivých domech, které spolu sousedí, případně jsou zde i možnosti obytných domů, které poskytují ubytování zejména méně majetným, kteří by si nemohli dovolit žít v celém domě sami, tudíž je město svolné takovým lidem poskytnout pomoc zejména, než se sami postaví a nohy a budou si moci pomáhat sami, jelikož město, jak bylo řečeno vyloženě odmítá pomoci nepracujícím lenochům.

Kromě domů, parků a náměstí, které jsou často okupována právě jen a pouze kupci, zde naleznete několik škol a muzeum, které znamenává historii bývalého světa. Školní docházka je zde povinná a ukončuje se zkouškou v rozmezí let 18-20 věku člověka, kdy je možnost pokračovat až do 25 let studiem u andělů ve specializovaných oborech. Co je však povinné ukončit do 23 let je branná výchova, za jejích nedokončení můžete být Vy i Vaše rodina trestána více v  – armáda.

PENÍZE VE MĚSTĚ  

Tvarově se peníze neliší příliš od mincí z minulosti, ale vzhledově jsou různé. Andělé využili verze mincí, které se ve světě objevili v různých kulturách a časových etapách, proto lze nalézt mince s vyražením z doby Vikingů, Egyptské i Římské a podobně. Mince se rozlišují zejména díky barevnosti a velikosti, nejmenší mince jsou stříbrné (stříbrňáky), které se pohybují v hodnotě $1, $2 a $5. Dále zde jsou pak měděné (měďáky) mince $10 a $50, nakonec zlaté (zlaťáky) které mají jedinou hodnotu $100. Někdy můžete vidět lidi platit i křídly andělů, ale to vyloženě načerno a za hradbami, jelikož ve městě se to trestá. Jedno pero má hodnotu $500- $2000. Záleží vždy na anděli, jeho postavení a stavu pera.

Občané dostávají mince jako odměnu za práci, ale také jako příspěvky od vlády, aby nepadli hladem. Za peníze si můžete koupit oblečení, boty, léky, jídlo, menší zbraně a bydlení.

RADA MĚSTA  

Jakmile padnuli staří vládci, lidé zůstali na pospas vlastnímu osudu, ale kromě andělů, kteří se do situace vložili, zde byl i jeden muž, kterému může většina přeživších děkovat za rozhodnutí které učinil, nebýt jeho žádosti o spolupráci s archanděly, neměli by takovou šanci na přežití. Dylan Nixon (65let) je ten o kterém můžete slyšet mnoho povídaček, ale málo která vystihuje jeho reálný příběh, který začíná v roli mladého vojáka a končí jako zastánce lidské rasy, její vůdce. Sám si pamatuje dobře pád lidstva, a proto nechce, aby se to opakovalo. Jako první navrhnul založení rady, která bude řešit lidské i bytostní problémy a je jí dokonce s kolegy i součástí.

Rada byla založena v roce 2060, dva roky před založením Soudního systému, kdy ještě byla osada v plenkách a nelze to ani nazývat městskou radou, spíše jako radou Vyšších. Tato rada obsahovala již jména v současnu známá, předsedkyní rady byla paní Swan, Morning zastupoval v té době pořád předsedu obrany, Moriarty usedl do křesla předsedy zdravotnictví a zemědělství měla na starost Hall, Luzio pokračoval v práci svého otce, kdy mohl uplatnit znalosti jako předseda těžebního průmyslu a starostou byl tehdy otec Lea Myers, John Myers. Aktuální rada prohodila několik křesel, ale také v křesle starostky sedí žena, Lidia Harper.

Hlavním úkolem rady bylo rozdělení pravomocí, které usedaly na ramena dvou postav, více méně hlavně jedné – Michaeli, který měl pravomoc rozhodovat o všem. V současné době rada řeší armádní roky, průmyslové i zemědělské plány a další rozvojové prvky. Rada má své čestné místo i v soudním systému o tom více – zde. Rada se také drží zákona o Lidství, který zakazuje míchání se andělů do vyloženě lidských věcí. Zejména pak archandělských jednotek.

V nejvyšší příčce vedení města usedá Michael a jeho bratr Uriel, který je také členem rady v pozici předsedy výzkumu a vědy. Archanděl Michael má plnou moc nad městem a jeho rozhodnutí jsou považována za konečná, neshodne-li se rada s jeho rozhodnutím, je buď projednáno rozhodnutí znovu soudně, či se uplatní nárok na poslední slovo. 

rada.png

Vládnoucí vrstvy se od sebe odlišují znaky, které můžete vidět nad tímto textem, symbol koruny jako jediní mohou využívat archandělé, oba. Uriel i přesto, že zastává předsedu vědy a výzkumu, tak zastává vůdčí post. Dalším známým symbolem je hlava lva, tato hlava patří Nixonovi a všem, které on považuje za rodinu, nebo kdy považoval, tento symbol nesmí být zneuctěn, stejně jako ostatní a poškození věcí se symboly se trestá. Lev přestavuje sílu a odvahu, kterou generál stále má. Ale také čest. Pod hlavou, často někde vedle se nachází i symbol labutě, tento krásný opeřenec patří rodině Swan, která si snad tento post i vydupala, aby se dostali do čela rady, není se čemu divit, rodina byla vždy přísná a to natolik, že dokáží odporovat i rozhodnutím archandělů. Jejich motem je půvab a čistota. Lékařství a předseda tohoto oboru nosí ve svém znaku symbol hada omotaného kolem hole (Aeskulapova hůl), tento celý rod se o začlenění do rady jako jediný nikdy nehrnul, ale přesto mají čestné místo – ochrana, pomoc, naděje.

Štít symbolizuje ochranu, ale také možnost pořádně udeřit. Obrana nemohla mít lepší znak, který by ji vystihoval. Tento symbol se často za doprovodu koruny nachází na uniformách vojáků, na jejich vybavení a dalších armádních věcech. Občas jej můžete zahlédnout v kombinaci se symbolem archandělských jednotek. Moto rodů nesoucích štít je vždy rovnost, nebojácnost, vytrvalost. Nedílnou součástí rady je také zemědělství, znak rodu se přenáší na představitele a jejich symbolem je vždy kapka vody, vláha pro jejich skutky i pro jakoukoliv zasazenou naději, kterou vkládají do půdy. Motivem kapky je tedy naděje a víra v maličkosti. Jako poslední symbol je vrána, velmi inteligentní pták, který si umí poradit a je manuálně zručný – pracovitost. Tento rod se neustále drží v rukou jedné rodiny a předání je bezesporu nemyslitelné.

R - SYSTÉM  

Město má svoji hierarchii, které se také říká R – systém. Tento sytém se opírá o základní hierarchii vedení města, ale také o armádní hierarchii, které na tento systém úzce navazují svými pozicemi. Jelikož jsou R systému součástí. Systém R byl založen celkem nedávno, kdy se projevil jistý neduh zvaný chudoba z rasismu, kdy lidé odmítají pracovat pro anděly, s anděly či jinými bytostmi. Ačkoliv se to odborníci na psychologii snaží řešit, nelze tento problém odstranit jen tak a s přibývajícími rebeliemi čím dál tím více lidí končí v nejnižším žebříčku systému, odkud se dostat bez pomoci a snahy nelze. Město už zvážilo i zavedení čtvrtí pro nepřizpůsobivé. Do systému se zapisujete ať už díky tomu, jakou vykonáváte pozici, ale také sem patří i Vaši rodinní příslušníci, nerozhodnete-li jinak a nedegradujete je.

R1, nejnižší pozice v systému. Tento post je přidělen nezaměstnaným, sirotkům, nezkušeným jedincům, kteří byli armádou několikrát odmítnuti či nemohoucí, staří lidé bez rodin, které by jim umožnily býti v lepších pozicích. Město si zakládá na schopnosti pomáhat, nikoliv využívat jeho darů. Je dost možné, že nemáte na jídlo ani další potřebné suroviny, žijete v opuštěných domech, je možné, že půjdete za žebrání do vězení. Rozhodně se nedostanete do centra a hrozí Vám za to vězení či vyhoštění.

R2, tento post v systému je vhodný zejména pro ty, kteří se živí manuální prací a rukodělnou. Toť jsou dělníci na stavbách, švadleny a šveci, truhláři atd. Také sem můžete zahrnout zemědělce ve městě a těžaře v Millrestu. Většina těchto obyvatel žije v městě, nebo v okolí města. Na kvalitu centra bohužel stejně jako R1 mohou zapomenout, jejich příjmy nejsou tak vysoké, aby utáhly výši poplatků za domy a byty. Nedělá Vám problém si něco koupit k jídlu pití, ale stále musíte být opatrní s financemi, zejména pokud živíte rodinu. Nemáte však možnost často nakupovat různé vymoženosti jako jsou látky na oblečení, oblečení samotné, zvířata v roli mazlíčků, nebo snad pomýšlet o lepším bytě v centru.

R3, nelze tento lepší post považovat za výhru, ale rozhodně se Vám nebude žít špatně, kromě vojáků, nižších armádních pozic zde naleznete inženýry, techniky atd. Rozhodně už nepatříte to spodiny, ale nejste z toho pořád venku. Bydlení členů R3 se u vojáků směřuje pouze na kasárny, to této sféry patří i armádní zdravotní sestry, opraváři strojů a také desátníci. O jídlo či vodu nemáte starost, jste pracující a narozdíl od R2 už máte vyšší nárok na placené ošetření v nemocnici státem.

R4, zemědělci pocházející ze Slyfelu, kteří ovládají zčásti technické znalosti, jelikož pracují na agro věžích. Pochopitelně i odborníci na chov dobytku na farmách, kteří se také nachází za hranicemi města. Nejdete zde také odborníky na elektřinu a vodní-techniky, kteří zodpovídají za funkci vodní elektrárny a čističky.  Tato pozice už dovoluje si pořídit byt ve městě, případně v okolí centra. Rozhodně jste však možnou obětí pro členy R1.

R5, vyšší třída už téměř pod tou nejvyšší, nemusíte se starat o nedostatek vody, jídla, oblečení nebo snad místa kam dnes složíte hlavu. Naleznete zde armádní generály, soudce, právníky, vědce i kazatele. Také lékaře a sestry z nemocnice. Pochopitelně i archandělské jednotky a speciální armádní týmy. Patří sem i rada a rodiny jejích členů.

R6, nejvyšší třída, která se o nic starat nemusí, žije v centru, převážně se skládá z andělského obyvatelstva v čele s archanděly. R6 je často odsuzována za to v jakém luxusu si její členové žijí, jelikož na tyto pozice dosáhli i kde jací lidé, ale bez práce nejsou koláče vážení. 

Zaměstnání se odvíjí od postavení, zde je menší výpis zaměstnání ze kterého můžete vybírat, lze vymyslet i vlastní. 

R2

Farmář ve městě, Švadlena, Zedník, Stavař, Hrobař, Posel, Dělník v Millrestu, Pašerák, Dealer, Ponocný, žebrák, zloděj, vrah, kupec na černém trhu.

R3

Voják, Učitel / Učitelka, Záchranáři za hradbami, Optik, Stráž na hradbách, Inženýr, Technik, Knihovník, Pracovník v muzeu, Vojenský řidič, Výrobce zbraní, Tovární dělník, Hospodský, Barman, Sekretářka. 

R4

Pracovník Agro-věží, Elektrikář, Pracovník elektrárny, Pracovník čističky, Policista. 

R5

Morový lékař, Speciální armádní týmy, Archandělské jednotky, Soudce, Právníci, Lékař, zdravotní sestra, Zubař, Sociální pracovník, Členové rady (Viz. OP)

 

PROSTŘEDÍ  

Země už není tak krásná jako kdysi, nepřekypuje zelení a sluníčkem, které by jí vyživovalo. Je naopak zchřadlá a většina jí je skryta ve stínu temných mraků, které vznikli vlivem erupcí sopek, díky atomové válce. Ta kromě napáchaných škod a vysoké úmrtnosti přinesla také radioaktivní zimu, která kompletně usmrtila to, co mělo naději bez slunce přežít. Kdo přežil, byl vystaven radiaci a jejímu vlivu, například jako rostliny, které se často staly méně poživatelné, novorozeňata se narodila mrtvá a zvěř mutovala, degenerovala a některé druhy kompletně vymřely. Andělé za pomoci démonů obnovili několik pár druhů zvířat a rostlin, ale už to nikdy nebude tak, jako dřív.

Pokud se podíváte na radiaci a její vliv tak ve městě je snad nejnižší, kde můžete celkově najít v okolí Racktonu jsou vymezeny určitá pásma, která ukazují, jak moc nebezpečné to je. Ale nenajdete rozhodně žádné ukazatele i ploty, jsou zde místa, kam si troufnou jen opravdoví šílenci, případně už jen lidé divočiny, kteří dokázali díky radiaci zmutovat a zvyknout si na nepříznivé podmínky. Pásma jsou celkem čtyři, ale pásmo D je čerstvě zanesené, které není dokonale prozkoumané a nejspíš ani nikdy nebude.

ZONA A

Pásmo A, Vítejte v bezpečné zóně, který nese maximálně jedno varování, neboť i když se jde pohybují archandělé jednotky, mají zde dokonce i tábor, který leží blízko hradeb, neboť kontroluje předem cizince a obchodníky, konvoje a podobně, než je pustí k hlavní prohlídce za branami. Drony se zde pohybují méně, zejména pak v noci je jich víc. Krajina je prostá, sníh se zde objevuje pouze v zimě, co je zde na denním pořádku jsou záplavy v určitých místech, kde se objevují spodní vody a místo ulic, jsou menší jezera, kdy vraky aut vyčuhují nad hladiny. Doby jsou rozbité, málo které stojí pevně, ale přesto je tu mnoho budov, do kterých se dá ukrýt a přečkat zde i noc – na vlastní nebezpečí. Můžete zde narazit i na divokou zvěř, tedy pochopitelně i na predátory typu duše, které si díky hladovění troufají přijít blíž a riskovat odstřel z hradeb. Prostřední část zóny není dostupná z hradeb pro ostrostřelce, no stejně se zde sem tam mihne dron. V tomto pásmu se objevuje poměrně dost lesů, jezer a těchto přírodních vjemů. Radiace zde není vysoká, vzduch je bezpečný pro lidské obyvatele. (0,5 km - 1 km od města.)

ZONA B

Pásmo B, Země bez pána, nebo taky neutrální půda mezi zónou A a C, tuto zemi neobývá téměř nic, ledová pole se objevují až ve vzdálenosti 8 až 10 kilometrech. Vzduch je zde dýchatelný i bez nutnosti mít nějaké podpůrné přístroje, no každopádně, při delším pobytu (vícero dní) riskujete v některých místech poznamenání radiací, toxickými vodami, či napadením zvěří. Potkáte zde vlky z lesů, leckdy hodně zmutované, společně se psy, kromě obyčejných i těmi pekelnými, které na první pohled nepoznáte, pouze se jim dokáží rozohnit oči. Krajina je poměrně nechráněná proti větru, tudíž v zimě se zde do Vás může opřít pořádný fučák. Najít potraviny v zříceninách je možné na některých místech nalézt zbytky konzervového jídla, ale také kosti, které zde ponechaly duše, nebo jiní predátoři.

Více na severu na hranici se zónou C sídlí Balkin v troskách malého města, které plně využívá a má jej pod palcem. Mějte se zde na pozoru, neboť jakmile Vás chytí do pastí, nejste už bytost, ale věc, často i potrava. Po jakékoliv části od Severu po Jih se pohybuje Hannibal se svojí skupinou kočovných barbarů, milují chlad i písčitou zemi, je jim fuk, co vše budu ovládat, ale hlavně že budou. Není radno se tomuto barbarovi plést do cesty, rád loví i blíže k městu v zóně A.

Podobně jako v oblasti A, se zde objevují místa s prosáklými cestami, kdy se objevuje na povrchu spodní voda, krajina si zde bere zpět svoji zemi. Je zde na okraji s C hodně radiace, střed je ještě bezpečný a velmi často tam něco roste – nedoporučujeme to jíst. Ale lze zde strávit noc, ovšem na vlastní nebezpečí. Najdete v této zóně i poměrně dost trosek letadel, dokonce i opuštěné letiště sahající do oblasti C. (5 km - 10 km od města.)

ZONA C

Pásmo C, Nic jiného než led, chlad, smrt vládnou této krajině, pokud tudy cestujete musíte být buď bytost, nebo vážně padnutí na hlavu. Teploty se zde pohybují od -50 do -80 a více v zimních časech. Led zde vydrží neustále, nepadá zde však sníh jindy než kromě zimy, to, co leží všude a pokrývá trosky války, je radioaktivní sníh i s prachem. Pohybují se zde skupiny barbarů, které neváhají Vás připravit víc, než o Vaše mění. 

Na okraji s B, je chlad člověku jen nepříjemný, štípe do obličeje, nechává tuhnout jeho tělo, nekryté části namrzají, ale jakmile jdete dál, těžko se dýchá, mohou se Vám zastavit orgány, pokud se moc dlouho nehýbete a nemáte úkryt. Prohání se zde v zimě smrtící sněhové bouře, které nešetří nikoho, duše se zde pohybují více méně přes den, kdy se zde mohou objevit i lidé, agogové naopak vylézají ve tmě. Není se zde ani kde moc schovat, husté lesy nabízí se možnost úkrytu, ale nikdy nevíte, co z dutých míst pod kořeny vyleze za bestie. Trosky domů pohltila narychlo vyrostlá příroda, která takto vyrostla jen a pouze díky radioaktivitě. (12 km - 20 km od města.)

ZONA D

Pásmo D, Pokud se Vám někdy zdálo o krajině plná temna, ledu a nebezpečí, která Vám dýchá na krk, vítejte v zóně D, která nemá svého pána, možná tak jen Gabriela, který by zde někde v té dáli měl mít své sídlo, ale jelikož je tato krajina lidem nedostupná – hrozí okamžitá smrt na podchlazení, sežrání či vyšší radiaci, než je lidskému tělu příjemné. I přesto zde narazíte na lidi, kteří zde živoří v méně chladných částech dál od severu, led se zde však drží neustále. Můžete zde spadnout do různých děr, pastí a puklin, které způsobila válka. Všude se povalují kosti, trosky domů, vraky letadel, aut i lodí. Zeleň zde neroste, ale je zde její zamrzlý zbytek, který tu bude na vždy, pokud chlad nepovolí. Konvoje s vojáky se zde neobjevují, pokud vážně nemusí na cesty, kdy hledají přeživší v dálce. Teploty zde klesají pod mínus 150 stupňů celsia, což pocuchá těla i andělů a démonů, kteří se nad tím budou tvářit kysele. V této oblasti se také objevuje město Peklo, kde jsou lidé chování v teplých podzemních částech, díky démonům, co zde žijí. Lidé zde slouží jako potrava, sluhové a podobně. Proto buďte rádi, když se této oblasti vyhnete, najdete zde různé bary, nevěstinec a vchod do pravého PEKLA. 

Pásmo D Východ, Prokletý východ, tak tomu nikdo jiný neřekne. Na východ nikdo nezná krajinu a pokud se tam objevujete, tak hold už nežijete. Kdo ví, co se zde pohybuje a žije, tak je téměř nulová pravděpodobnost, že vůbec ještě žije. Krajina je plná ledu, který klesá teplotně až pod -160 stupňů. Budovy zde už nestojí, více méně z domů naleznete jen stěnu nebo dvě. Co zde však naleznete je i zamrzlé moře z velké části a další zničené města na severovýchod od Racktonu. Lodě v docích, jsou děravé, převrácené a často zrezivělé a plné mrtvých lidí, které při útěku zasáhla radiace, démoni a kdo ví co ještě. Různé bytosti zde loví duše, dokonce i sebe samotné. (+30 km od města.)

!!!! Zóna A a B poskytují podmínky vhodné pro lidský organismus, bez potřeby podporných zařízení, následující zóny C, D jsou vyloženě rizikem pro člověka, teploty jsou nepříznivé, stejně jako kvalita vzduchu. O Východě v zóně D už je škoda mluvit, kdo odtamtud přichází, musí mít sakra tuhý kořínek. !!!!

FAUNA & FLORA

Fauna a flóra po válce není tak bujná jako byla před válkou, mnoho druhů bylo vyhubeno vlivem hladu, některé zemřely díky radiaci a prostě díky válce, když velké plochy byly bombardovány a pod nájezdy armád. Mnoho zvířat díky radiaci zmutovalo, a tak není divné, že za hranicemi města můžete potkat dvouhlavého jelena, osminohé myši, ryby s třema očima. Většina zvířat není poživatelná, neboť je nakažená radiací, a dokonce se u nich projevil kanibalismus a mrchožroutští. Přesto můžete narazit na zdravé kusy, které mají jednu hlavu, oči a nohy, jak mají mít a nechtějí Vás například sežrat, přestože mají být býložravci. Jaké zvířata můžete potkat za hradbami Rackonu a jiných měst? Velmi neoblíbený typ jsou hlodavci jako je například myš, krysa. Tito tvorové přežili snad cokoliv a vlivem posledních dob se jim vrací titul přenašečů nemocí. Není proto výjimka, že byste od myši nebo jiného hlodavce mohli chytit mor, město se je proto snaží vyhubit, ale za hradbami jich běhá stále dost a díky tomu, že jsou plavci se dostávají i do města právě řekou.

Dále jsou to kočky, těch není příliš moc, ale andělé se podobně jako psy, tyto tvory rozhodli k lidem opět přivést díky tomu, že se jedná o mazlíčky, nikoliv součást lidské potravy, jak tomu za hradbami stále někde je. Podobně jako se andělům povedlo navrátit krávy, prasata, slepice a další zvěř potřebnou pro obživu lidí, ovce a koně na tažnou sílu či dopravní prostředky, jelikož sehnat auto je těžší, než sehnat naftu a benzín, těchto dvou pohonných hmot je stále dost, jelikož cesty padnuly, auta jsou spíše vraky a pojízdná existují především u armády. Co se týče hmyzu, narazíte kdekoliv v příjemném ročním období na pavouky, mouchy, sem tam komáry a šváby, také červy. Včely jsou uměle vytvořené a díky andělskému stvoření se pohybují pouze v lokacích měst, kde opylují to, co lidé pěstují. Za hradbami je nemožné je potkat. Co je možné tam potkat jsou žížaly, stejně jako slimáky a další odporné slizké věci.

Žáby existují vyloženě jen v tekutých vodách, které klidně jsou radioaktivní a žáby jsou občas velké jako lopaty. Nebo mají nohy navíc, oči přebývají či vypadají jako siamská dvojčata, neublíží Vám však. Sem tam narazíte na nějakou tu rybu ve vodě, ale je to vyloženě málo obvyklá věc. Ryby se ve městech chovají v tankerech, zejména ve Slyfelu. V řece, co protéká městem podle obyvatelů nežije nic, ale našly byste tam ty ryby, nebo hady co umějí plavat. Každopádně pokud zavítáte do oblastí, kde byly kdysi zoo, tak v zatopených částech lidé za hradbami chovají i žraloky, krokodýly a krmí je těmi, co chytí. Pokud si nepřejete skončit jako jejich žvanec, mějte se tam venku na pozoru.

V lese můžete vyloženě kromě pekelných psů narazit na vlky, někteří jsou mírně větší než jejich předchozí druhy, a to opět díky radiaci, po stromech se prohání veverky, jsou často loveny pro svoji srst a maso, ačkoliv jeden by se z toho ani moc nenajedl, když se to tak vezme. Pochopitelně srny a sem tam i divoké prase, kdo má štěstí potká ještě pumu, medvěda a podobné méně častá zvířata i v krajinných, kam kdysi nevstoupili.

Flóra je ještě více ochuzená než fauna. Jen slepý by neviděl ten rozdíl, jakmile se podíváte z hradeb ven, vidíte v první zóně zbytky zeleně, která díly andělům měla naději na přežití, menší lesíky, keře ať už jsou to obyčejné bobulovité, jako například borůvky, nebo jiné jedované. Většina rostlin má trny, které i předtím neměly, jen díky tomu, aby se ochránily před dravci, kteří by je mohli chtít sežrat. Je možné, že se Vám při poškrábání o některé udělá nevolno, zejména v zóně B, kde už je radiace silnější stejně jako toxiny v půdě odkud roste cokoliv, co se dá nazývat živým. Stromy jsou v prvních dvou zónách převážně jen jehličnany, jelikož listnaté uvidíte jen v hradbách, kde jsou uměle vypěstovány.

Ale dál za bezpečnými zónami je velmi malá pravděpodobnost nalezení bujně bující zeleň, budete mít štěstí, pokud najdete nějaký ten mech, než byste našli nějaký záhonek, stromy jsou temné a seschlé, většina podlehla mrazu, který se v zóně C už pochybuje pořád a prostředí je více méně pro lidi už nevhodné. Pláně jsou často buď přímo pokryté sněhem, nebo jdou schovány pod masou tmavého kamenní, které se sem dostalo díky erupcím sopek po celé zemi, případně je to vliv radiace a hnití jakéhokoliv živého organismu, co nepřežilo válku, lehlo popelem. Pořád tam je šance, že narazíte tedy na zažloutlou trávu a mech, který už není indikátorem čistoty, podobně jako lišejníky, které pořád přežívají na čemukoliv, co není zrovna extra radioaktivní. Tyto přeživší rostliny se objevují poblíž menších toxických jezírek, které jsou více méně víc než jedovaté tak horké, věčně se z nich kouří a není radno vodu zkoušet vůbec nabírat, nebo se k jezírku přibližovat až k břehu, můžete spadnout a hned jste uvaření.

18690d12e277911dbba2daea127aee45.gif
EnragedBlackandwhiteGourami-small.gif
original.gif

ROČNÍ OBDOBÍ & POČASÍ

Roční období se zde střídá téměř stejně pravidelně jako kdysi, jen zimy jsou krutější a začínají plus mínus o měsíc dřív a někdy končí až o dva měsíce později, než by měly, ostatně podzim je už taková zima bez sněhu, jenže kdo se do tohohle světu narodil, už v tom nevidí rozdíl. Když se na to podíváte hezky od začátku a vezmete do rukou jaro, tak to začíná více méně až 1. dubna, kdy se tuhá zima konečně rozhodla opustit nás a netrápit lidstvo svojí přítomností, nemůžete očekávat, že jako ve starém světě bude všude dostatek slunce, ale naopak nebe se sice pročistí od mraků sněhových, ale stále zde bude šero a sem tam mezi mraky dopadne na zemi hřejivý pramínek slunečního světla, nic moc co by zahřálo na duši. Andělé se sice snaží mračna rozehnat, ale jejich hustota je tak vysoká, že ani deset andělů, kteří ovládají počasí nedokáži proti tomuto nešvaru zakročit tak, aby se už nikdy neobjevil, proto se snaží mraky rozehnat na místech, kde je slunce vyloženě potřeba, a to například nad farmami ve městě. Je totiž rozdíl v počasí, které se pohybuje nad Racktonem a co se pohybuje nad Slyfelem, který je ušetřen mračnům víc než zbylá města. Jaro je vyloženě chladné, teploty se přes den nepřehoupnou přes 15 °C a nějaké to sluneční světlo je vážně ojedinělé, můžete se setkat s ojedinělým sněžením, ale častěji je v nabídce pršení a ranní mlhy, které mohou teploty srazit na slabé 2 °C, v noci jsou teploty od 3 °C do 8 °C, ale čím více se blížíte k květnu, teploty stoupají až do 20 °C. Ranní mrazíky odchází úplně. Na přelomu května a červnu se ukazují konečně květiny v plné kráse, tedy to, co z nich ve městě přežilo, co andělé dokázali vzkřísit, za hradbami se udusané zbytky trávy snaží zazelenat, stejně jako kde, jaký plevel. (Jaro od 01.04-15.6.)

jaro1.jpg
jaro2.jpg
jaro3.jpg

Léto, začíná 15. června a není se zrovna čím chlubit, slabých 20 °C, které jsou pocitově spíš stále na 15 °C se přiženou znenadání, světla je už více, ale pořád to vypadá na zachmuřenost, který ne a ne odejít, nebe je potemnělé, mraky se divoce honí, ale nikdy se neukáže blankytné nebe. Začátek léta připomíná spíš podzim, ale květinám se ve městě vyloženě daří, podobně jako stromům. Krajina opravdu ožívá a snaží se ukázat, že ji ani tuhá zima neskolila. Zvířata se víc objevují venku stejně jako hmyz, ale i duše se probouzejí z částečné zimní hibernace, kdy nepotřebují tolik postavy a jejich útoky jsou tak vyšší. Pochopitelně se léto naprosto vyhýbá zóně C a D, zde panuje mráz neustále i když budete mít v jiných oblastech plus 30 °C tak tam bude krutě mínus, ale nesněží, pouze se objevuje hustá mlha díky okolnímu teplu, a proto byste si tam měli dávat pozor, víc to klouže a na sněhu se tvoří tvrdá krusta, která se tváří ‚ano udržím tě‘, ale jakmile na ni šlápnete, propadnete se.

Krajina se mění do příjemnější barev, Slyfel má daleko jednodušší fungování a zdá se, že je svět daleko hezčí, než se tváří během podzimu a zimy. Je dost možné v létě potkat na opuštěných ledových územích i tornáda, která se vlivem teplého vzduchu dokáží vytvořit, už za pošťouchnutí lehkým vánkem. Je proto možné, že se takové ledové tornádo dostane i do pásma B a A, ale je to výjimečné. Častější už jsou divoké bouřky, mraky se vyprší především nad městem a A, B, ale v ostatních zónách se voda opět mění na sněhovou bouři, případně padají krystaly vody. Které dokáží zvětšovat svůj tvar a mění se na kroupy. S tím vším souvisí vyšší aktivita záplav v zatopených částech starých měst a riziko plavajících duší, agogů a krokodýlů, kteří utečou svým majitelům ze zoo.(Léto do 15.6.-20.9.)

leto3.jpg
leto1.jpg
leto2.jpg

Podzim, je svým způsobem velmi hezkým ročním obdobím, jeho začátek se pohybuje kolem 20. září, když už se opět ztenčuje nějaká ta možnost mít přes den více světla a přichází tako zimní čas, který je pro obyvatele Racktonu nehezkou dobou jejich života, jelikož přes zimu se přírodního světla dočkají sotva 5 h denně. Zimní čas začíná okamžitě s příchodem podzimu a nečeká se na určitý měsíc, to přitěžuje naprosto všem a čas i tma nešetří nikoho. Dny jsou krátké a je vidno od ranních 7 hodin do 12 hodin, kdy na scénu přichází uměle vytvořené městské světlo, které pochopitelně nesvítí všude. Podzim se vyloženě do města chystá celkem brzy, ale také se zde nezdrží příliš dlouho, zima je totiž krutá a bere si jeho měsíce rychleji, než tomu bylo ve starém světě, jelikož původní podzim trvá až do 21. prosince, tak v našem světě už jen do 1. listopadu, kdy se už tento měsíc považuje za zimní, sněží a začíná silně mrznout. Zima z hor a pustin se totiž stahuje k městu.

Země bývá v ranních hodinách pokryta mrazíkem, podobně jako se to děje i v noci, kdy Vám tráva může pod botami křupat při každém kroku. Proto byste měli být opatrní je zde vyšší riziko zlomení končetin, nevyhnete se totiž ani mrznoucím dešťům, nebo případně jen dešťům, které stále sebou přináší záplavy. Město se připravuje na příchod zimy a občané vytahují teplé oblečení, teploty totiž klesají už pod 0°C a v na konci Října se už můžete těšit na první sníh a teploty pod -2°C. Jakmile začne více mrznout, omezí se sněžení přes den, ale v noci sněží dvakrát tolik.

V přírodě se můžete potkat s některými druhy hub, které si spíše snaží nasbírat zvěř, než by se je snažil sníst člověk, kraji svléká svůj šat a listí se ve městě barví do pestrobarevných barev od rudé, přes

oranžovou do žluté, které se ze stromů přenáší na zem, kde tvoří povrch vhodný k vyválení se ve vlhku, jelikož vrstva mokrého listí je opravdu nepříjemnou pokrývkou země. Přijdete k tomu časté mrholení, mlhu a máte pravý, děsivý podzim. Ano ranní neprostupné mlhy se ukazují i na polích v hradbách, natož za nimi, kde nevidíte ani metr před sebe. Nad vodními toky se tvoří tenké ledové krusty i přes to, že se ve vzduchu vznáší mlhy. (Podzim 20.9 – 1.11.)

podrzim1.jpg
podzim3.jpg
podzim2.jpg

Zima, působivá, krásná, nezkrotná dáma, která se od počátku války vyzbrojila pořádně a neušetří ničí život, je tedy spravedlivá a její hněv opravdu dokáže překazit plány kde komu. Není ji radno podceňovat a o svém ví zvěř a cokoliv, co žije za hradbami, což je vyloženě v zimě sebevraždou, jelikož mrazy padají hluboko v určitých oblastech až pod mínus 160 °C, zejména pak v oblasti D. Ale ani oblast C svoji sílu nebude skrývat jako v ostatních měsících, teploty se snižují a typické mínusy se o deset až dvacet procent navyšují k výši mrazu. Město své obyvatele před teplotami varuje a zakazuje i vycházení v určitých dnech, kdy je mráz opravdu krutý.

Za hradbami je sice obrazně řečeno tepleji, ale přesto v nocích zde rtuť padá až k mínus 50 °C, kdo žije na ulici má jistou smrt, ostatní obyvatelé riskují podchlazení a smrt na tento nešvar. Přes den jsou teploty přívětivější, ale plusy nečekejte. Takových mínus 15 °C až mínus 20 °C je tak akorát, na co si už nové generace lidí díky válce zvykli. Sluníčka se nedočkáte, ale čeho se dočkáte jsou ledové bouře, které vypadají podobně jako bouřky letní, neprší, ale sněží, mezi tím se na nebi prohání blesky, které sem tam udělají díry do ledových ploch, když se střetnou se zemí. Jejich hlavní výskyt se odhaduje na pásmo C a okrajově D, to není obecně tolik prozkoumané a počasí jakbysmet, lze jen soudit podle povrchových škod, které tyto bouřky napáchají. Častější jsou však jen rychlé bouře, které jsou bez vyšší známky větru, ale náhle se kompletně změní tlak, chlad padne dolů i o třicet bodů a projeví se po ‚tichu před bouří‘ náhlý ledový vítr, který zabije cokoliv, co mu bude stát v cestě. Takhle se to pohybuje celý prosinec, který je stejně jako leden nejkrutější částí zimy, kdy únor a březen už zima

slábne, bouře se omezují, ale chlad zůstává. Celou zimu je město odkázáno na obživu z agro-věží, zeleň je po většinou spálená mrazem a barví se do černa, stromy ve městě ztrácejí pouze listí, ale díky ochraně andělů mají větší šanci na to přežít na jaře než stromy za hradbami. Řeka ve městě přes zimu zamrzá, ale není vhodná pro bruslení, její toxicita led nahlodává zespod a hrozí utonutí. (Zima od 1.11.-01.04.)

zima1.jpg
zima3.jpg
zima2.jpg