tumblr_ojj1rzfjmB1s0uii7o1_1280_edited.j
tumblr_ojj1rzfjmB1s0uii7o1_1280.jpg

N

nephilim

children of crows

Origin

Pravděpodobně se budete otáčet k Nebi, pokud Vám někdo zmíní, že je nephilim, ale budete na omylu. Tito tvorové měli zapovězeno existovat, natož, aby si je Bůh vzal pod svá všemohoucí ‚křídla’ a ochranu Nebe. Je proto velmi ironické, že právě jeho potomci, dali stvoření prvního hybridního dítěte, které kdy po Ráji i pustině kráčelo. Samotný genesis zmiňuje míšence takto:

Nephilimové byli na zemi v těch dnech – a také později – když boží synové navštívily lidské dcery, které jim porodily děti. Ti se stali slavnými válečníky a proslulými hrdiny. Genesis 6:4

Nelze opomenout fakt, že prvním nephilimem byl syn Adama a Evy, nikoliv Ábel, ani Cain, ten později po vraždě bratra propadl Peklu a stal se prvním z princů samotného Lucifera. Avšak jejich třetí syn Seth, ten, který se velmi často uvádí jako otec lidí. Bohužel se jedná o přetvořeno verzi, kterou poslal Bůh po andělech na zem, poté co sám tohoto hybridního potomka usmrtil. Seth nebyl potomkem Adama, jak se uvádí v různých pramenech, které se do dnešní válečné doby uchovaly. Jeho matka však byla lidská Eva, která zatajila manželovi milostný románek s andělem, jehož jméno bylo stejně jako existence později smazáno ze světa samotného, a dokonce i z vesmíru.

Eva porodila Setha na Zemi, podle některých pramenů prý po vyhnání z ráje smilnila s démony, obdobně jako Adam, ale byla to lež, protože bytost, která se Evě narodila byla zřetelně andělská. Tehdy se po několika dnech a nocích objevil u lože Evy a malého spícího Setha anděl Nuriel: „Slyš má slova Evo, otec si tuto zradu neodpustí. Skryj svého syna, Jeho vše vědomí tě o něj jinak připraví.“ Hleděl na ni anděl, který měl za úkol právě toto dítě zabít, ale jeho povinností bylo chránit jakékoliv potomky, které v budoucnu lidé zplodí.

Seth byl prvním hybridem anděla a člověka, který kráčel po zemi, v lidské historii jej vystřídalo jen několik dalších, právě protože vševidoucí Boží zrak posílal své syny, aby tyto tvory lovili a zabíjeli, aniž by věděli proč. Správný voják se přeci neptá generála na to, proč, ale snaží se úkol splnit co nejdříve.

f51c341112769ff91383026f1a36f603.jpg
cd5d220bbcb12b5aeba2028e09ca4266.jpg

(Seth a vyobrazení barvy jeho  křídel)

Vznik kříženců, také nefilimů či nephilimů anebo míšenců je prostý, potřebnou surovinou jsou andělské geny, které v tomto smyslu zastupují muži. Ačkoliv andělé jako takoví více méně nemají stanovené pohlaví, pokud si jej sami nerozhodnout, tak se právě hledí na jedince mužského druhu. Matky musejí být ženy lidského druhu, aby mohlo vzniknout něco tak komplikovaného a dokonalého, jako jsou právě míšenci. Výtvor nephilima je možný i když anděl krátce předtím padnul, dokud má zbytky svých schopností, může je věnovat geneticky potomku. Pokud se však zkříží lidský muž a andělská žena, dítě bude jednoznačné lidské.

lidská Žena + muž anděl = nephilim

Průběh těhotenství je podobný jako u lidského potomka, žena nosí dítě pod srdcem dlouhých devět měsíců, pokud jde vše, jak má, může se tato doba zkrátit na sedm, kdy je dítě v této době už plně vyvinuté a nebude mít žádné vady z předčasného narození. (Herně je žena těhotná reálný měsíc.) Porod takového nephilima může být leckdy osudový, obdobně jako lidský porod je zdlouhavý, více méně i zdlouhavější a energeticky náročnější. Ženy v minulosti umíraly při narození nephilimů často, zejména na ně v těchto nelehkých situacích mnohdy čekali andělé popravčí, aby ukončily život oběma jedincům při jednom.

Birth

Characteristics

bacea978b36e71baf787cbaa3ae554f0.jpg
1ece5a3c180f8e1f7ef38ad24b94e4fb.jpg

(Mylná představa o dětech vran zanikla po Salemském procesu)

Dokonalé bytosti, název, který prvně nesli andělé, později lidé a neprávoplatně byli lidským druhem oslovováni takto mladí kříženci bytostí a lidí. Na první pohled je od člověka nerozeznáte, nemají uši navíc, ani třetí oko, nýbrž jim nad hlavou nebliká ani svatozář. Jsou obyčejní, přesto pro Boha nežádoucím prvkem vesmíru. Jejich dokonalost spočívá v myšlence spojení dvou ‚super dokonalých‘ bytostí, jak by Bůh egoisticky mohl nazvat své výtvory, které v posledních letech války předvádí spíše nedokonalost.

Během prvních dnů na zemi a později i ve středověku, období Salemském, se těmto dětem říkalo potomci vran. Věřili, že jsou to Satanovi výplody, které přišly na zem pomáhat čarodějkám a nosí je na svých zádech v oblacích. Zejména kvůli barvě křídel, která u prvních míšenců byla často tmavá až do černa. Tento pojem se dostal i do povědomí Nebe, kdy některé ze Salemských čarodějnic a alchymistek, byly upáleny i nephilimky. Nebe darovalo kazatelům a inkvizitorům mocný svatý oheň, jež jejich trápení prohloubil a zahubil je.

Oči, na rozdíl od andělů, jsou oči nephilimů odlišné, a tak lákají k dřívějšímu odhalení, pokud se na Vás vlivem emocí podívají pravou podobou. Nejčastěji zde naleznete fialové (až 70 %) dále pak modré se zlatým okrajem (20 %) nakonec růžové (9 % velmi omezené) v posled pak historicky opomenuté a vzácné stříbrné s černým, fialovým nebo zlatým i modrým okrajem. (1 %).

Výška, pokud se podíváte do lidských pramenů o historii a náboženství, můžete najít článek o nephilimech ve smyslu obrů. Jedná se pouze o výplod lidských myslí a nepochopení vyšších lidí, protože nebeské bytosti obvykle oplývaly 200 centimetry, proti typickým lidských 160-170 byli opravdu obři.

Křídla, nikterak se od andělských neliší, jejich vzhled, dálka i tvrdost materiálu je stejná. Nephilimové ale mívají s křídly problém, zejména pokud se v nízkém věku nedozvědí, že je mají. Následné vytažení po několika letech či dokonce po století může ovlivnit jejich funkci, může být bolestivé, či dokonce může anděl o některé zakrnělá křídla přijít. Platí zde pravidlo, že křídla by měla být větší, než je výška člověka, a to i až o 30 cm. Pokud máte 160 cm, Vaše křídlo bude mít 190 cm. Barevnost je typická podle barvy vlasů, také ji může podědit po otci, případně po barvě vlasů rodičů, nebo naopak mít kapitálně odlišnou barevnost a vzor jako křídla ptáků. (Vynechte papoušky, šílené kolibříky atd.)

Schránka, důležitá součást jejich těla, to, co je tvoří. Zde se od typických andělů odlišují a to velmi. Na rozdíl od narozených andělů, kteří mají možnost jako jejich rodiče si měnit schránky, tak nephilimové tohle nemají. Jejich těla jsou téměř od narození prakticky dokonalá a uchovávají sílu nephilimů, jako by nebyly nic jiného než kus lehkého zrnka rýže, přitom duše míšenců jsou poměrně silné ekvivalenty duším například archandělským. Potomci andělů a lidí mají podobně jako lidé možnost dědit, kromě vzhledu, kdy například získají lidskou barvu očí po matce, barvu vlasů po otcově schránce, barvu pleti po matčině, je také možné zdědit schopnosti po otci, ne všechny, či se při vývoji vytvoří schopnosti podobné otcovým.

Zbroj, v případě andělů je zbroj získána přímo v Nebi na míru, to neplatí u míšenců, ti si zbroj musí obstarat sami, případně ji opět podědit po jednom z rodičů, dostat ji darem a případně ji ukrást. Nephilimové také nemají vrozeně čepel, pokud však za tento kus zbraně nepojmou věc, kterou jim rodiče radují.

Pokud je schránka natolik zničena, že proces regenerace je nemožný, nephilim umírá.

Aura, nephilimové kromě andělské vůně, která se formuje při vzniku a dodává potomku specifikou vůni, pro démony zápach, tak oplývají i aurou lidskou, která se kdesi v andělské potuluje a vystupuje napovrch v těch nejméně vhodných chvílích.

Abilities

Bez schopností ani ránu, tak by se to dalo klasifikovat, pokud chcete v tomto světě přežít déle, než je Vaše trvanlivost v očích nepřátel. Nephilimové se rodí s možností nabýt až 5 schopnostní, obdobně jako archandělé. Jenže už tak nelichotivá situace je těžká, ale stejně Bůh přitvrdil v Nebi při tvorbě andělů a pokud jsou geny promarněny na nephilimy, tak se schopnosti vyvíjí pomalu a ani ty základní schopnosti nejsou zrovna med.

Základní schopnosti jsou stejné jako má každý jiný anděl až na to, že neovládají posednutí schránky:

 • ​Telekineze

 • Přivolání brnění i čepele (tu musejí získat, vyrobit, ukrást)

 • Využívání teleportace

 • Zrychlená regenerace (do určitého roku je pomalá a dělá z míšenců téměř až smrtelníky)

 • Ovládnutí nižší formy

 • Zvýšené smysly (podobně jako každý jiný anděl, sluch, čich, zrak – ale nejsou tak dokonalé jako ty archandělské v základu.)

 • Nesmrtelnost (aktivně až od 20 let života)

 • Telepatie

 • Nadlidská síla.

Většina nephilimů má ten problém, že vyrůstají bez andělů v rodině, ti totiž umožnují jinak svým potomkům předat informace, znalosti a zkušenosti co mají. Takový samostatný jedinec v krutém světě, ponechán na pospas lovcům, démonům a jiné chamtivé verbeži, neměl v historii příliš naděje na život. Současnost tomu také není přívětivě otevřená, ale nepanují tak přísné lovy jako v předešlých dobách. Jedinec se postupně učí schopnostem základním, někdy je nachází náhodně, když se přemísti, protože nad tím přemýšlel ‚že by se chtěl někam dostat‘ a tak se taky stane.

O míšencích se říká, že se dají lehce zviklat a je to pravda, proto se o ně snaží Peklo, aby je využilo jako zbraně.

99ca9c59a3e6e4cdbcf316d2b290fd72.jpg
d9493e8684ce1711a9654ff5f384e70e.jpg
89879041a88a1d70b376786380377315.jpg

Schopnosti navíc a jejich dědění, je otázka prostá, přesto by se dalo říci nezodpovězená dokonale, neboť nikdo neměl čas a ani možnosti tuto rasu pořádně študovat. Ovšem lze poukázat na fakt, že jako jejich podoba dědí vzhled po rodičích, a to i po otcově aktuální schránce, tak i část schopností. Nemusí mít přímo ani jejich kopie, ale například odrůdy. Např. Otec ovládá oheň, potomek bude ovládat jen jiskry. Je zde také možnost, že se schopnost během růstu okopíruje do těla sama, protože žil v přítomnosti anděla, který využíval například ovládání světla, míšenec okoukal umění této schopnosti a vnukl ji tak duši. (Základní výpis schopností navíc je v reáliích andělů)

Boj, další věc, kterou nelze nechat shnít v rohu, jako kostlivce ve skříni. Jakmile se jim začnete věnovat jsou dokonalí učni, ačkoliv se na to netváří, může jim to ze začátku dělat problém, ale jelikož jsou dokonalí a dali by se nazvat archanděly z druhého kolene, tak se není tak čemu divit. Třicet reálných let, ne jejich věku se neustále vyvíjí a pobírají nejvíce umu, jak mohou, ale vzdělávání během života je důležitý počin, kterým můžete obyčejného nephilima dovést do pozice hodného bytosti božského původu. (Zejména v případě potomků archandělů – ti byli zapovězeni už dávno, před válkou.)

Age

Věk, jak jste si mohli všimnout, nephilimové jsou a byli vždy bytosti hubené ihned po narození, případně do krajního věku, než začali mít možnost se vzdělávat, a dokonce mít šanci se postavit Bohu. Také je zde informace ohledně jejich stárnutí, stárnou jinak než typičtí andělé, a dokonce jinak než obyčejní lidé, proto je tato informace odděleně od ostatních. Jelikož Bůh nestál o tyto tvory, dal svým synům andělům do genů ‚háček‘, který měl zabránit přežití míšenců.

 • Dvacet let od narození jsou míšenci smrtelní téměř jako lidé. Jejich regenerace je pomalejší, ale funguje stejně jako andělská. Bohužel otrava ze sypkých kovů pro ně může být rychlejší než u anděla. Většina míšenců si totiž ani neuvědomuje, že nejsou lidé, a tak jich hodně zemřelo vlastní nedbalostí, pokud to neudělali popravčí.

 • Stárnutí typ A, jakmile se dítě narodí, začíná stárnout co jeden reálný rok, to dva na jeho věku. Takže za 4 roky života má na koně dítě 8 let. Nejen psychických, ale i vzhledových.

 • Varianta B je unáhlená, ale taky častá, přizpůsobena rychlé době, kdy andělé chtěli své děti chránit. Dítě pak stárne, co týden, 3 až 5 let navíc. Takže během dvou měsíců, jim může být i přes 20 let mentálních a vzhledových.  

Stárnutí vzhledové při hlavním pomalejším postupu v letech, funguje jen do 20–25 let mentálního a fyzického růstu. Nemůže se tak stát, že by Váš nephilim za tři roky pozemského života vypadal jako důchodce.

Maximální stanovený věk míšenců je 1000 let, kdy se jejich vývoj přesouvá z puberty na dospělost. (Pro nováčka funguje omezení stanovené v reáliích andělů.)

Specialities

Jak už výše bylo řečeno, život těchto bytostí visel vždy na vlásku už od prvopočátku stvoření. Mohli děkovat svým otcům a matkám, kteří za ně nasazovaly životy, riskovaly domovy i zatracení duší, když je ukrývali a tajili před Nebem. Přestože Bůh velmi velký počet míšenců v historii nechal zabít, případně se o to postaralo i Peklo, které závidělo, nepřálo či prostě nedokázalo uloupit dar Nebe, jaký měli právě kříženci andělů a lidí. Sami sice brzy přišli na své hybridy, ale ti nedosahují takové moci, jako právě nephilimové.

f51c341112769ff91383026f1a36f603.jpg

The first one

Nejznámějším a prvním křížencem byl samotný Seth, jeho otec byl řádový anděl, matka byla Eva, první lidská žena, která žila s Adamem. Seth měl jedno oko po matce a druhé po otci, vlasy světlé a byl velmi pohledný, avšak už jako malé dítko, byl v Nebi hledaný, a tak pro něj Bůh poslal anděla Nuriela, ochránce dětí, toho, jenž může dítka vycítit. Ale Nuriel se proti otci postavil, ale ne tak, jak byste čekali. Nabídl Evě dvě možnosti, buď mu dítě předá a Nebe jí provinění smaže, nebo se s ním skryje, ale bude riskovat, že po ní Otec pošle popravčí vojáky. Osud Evy je lidskému pokolení neznámý, avšak osud Setha, ten pravý se nikdy ani nedozví.

Seth byl usmrcen rukou ženy, mocné a pomstychtivé královny Pekla, Lilith. Nenávist vůči prvním lidem, zejména proti Adamovi, který vychovával Setha jako vlastního byla ohromná a tam se jedné noci stalo, že mužský křik rozrazil klid temnoty, ale jediné, co Eva a Adam našli, byl jejich patnáctiletý syn mrtvý ve vrchním patře jejich prostého domu. Seth žil dlouhých 7,5 lidských let, kdy psychicky a fyzicky odpovídal 15letému. Do Bible se tato část nikdy nedostala, byla nahrazena životem lidského Setha, který zodpovídal za vznik lidského plémě.

triumphstudy1.jpg

The naive one

Icarus, též přezdívaný Ten naivní, ale tuto přezdívku byste mohli slyšet jen a pouze v Nebi, když bylo téma aktuální. Kouzelná to doba Řecka a její mytologie, kdy padlý anděl Daidal, známý jako vynálezce a tvůrce, měl syna s lidskou ženou. Icarusova matka byla zabita při porodu, když do podobní místnosti v domě Daidala vtrhl anděl v rudém brnění, který měl rozkaz přinést do Nebe hlavu malého nephilima. Daidal zachránil syna a přemístil se s ním daleko od svého domu, aby jej uchránil, přes jistou smrtí. Padl právě kvůli lásce k lidské ženě, nepropadl Peklu, protože nikdy neudělal nic špatného, a tak měl dovoleno žít na zemi mezi lidmi, ale byla mu odepřena možnost trávit čas s jeho ženou. Když tento slib porušil, Bůh se jej rozhodl potrestat smrtí ženy i dítěte, které pro Boha bylo větším trnem v patě nežli láska smrtelnice s božím potomkem.

Icarus byl zvídavý, avšak jeho křídla od dětství byla zakrnělá a jeho zády se pyšnila jizvou od čepeli popravčího anděla. Daidal prosil ostatní bratry a sestry, aby mu pomohli, ale ti nad padlým andělem zavírali oči a odvraceli se k němu zády. Icarus proto nemohl nikdy vzlétnout. Když jeho otec na Krétě stavěl legendární labyrin, trávil mnoho času na plážích a u vody, kde se snažil o vzlétnutí, ale bez křídel to nešlo. I tak právě tomuto naivnímu chlapce do kapsy nahrála situace s úprkem, jeho otec posbíral pera ptáků i tak andělská, která si vyrval při pádu a sestrojil z nich pár křídel pro svého syna i pro sebe.

Varoval mladého chlapce, aby se nesnažil přiblížit k nebi, nejen, že by vosk slunce roztopilo, ale boží ruka tam na něj prý číhá, aby mu mohla uloupit duši. Ale třináctiletý Icarus si nedal říci, létání se mu zalíbilo a bavilo jej více než cokoliv jiného. Nemohl se nikdy teleportovat kvůli poškozeným křídlům, proto se ihned do letu zamiloval. Podle legendy Icarus neodolal a letěl výš, než měl, kde se mu křídla rozlepila a on padl do temného moře, které vyvrhlo jen mrtvé tělo. Ale pravda je taková, že když se naivní Icarus snažil dosáhnout výšin, boží ruka mu v tom zabránila a vyňala jeho duši, kterou rozdrtila na prach a nechala k hladině padnout jen mrtvé lidské tělo.  

1b2c90fbb532d09ac9c548c486f3f7c2.jpg

The oldest

Ačkoliv to měli v životě míšenci vždy těžké, narodil se roku 225 anděl, jehož jméno bylo Perperiel, jedná se o anděla, který byl v Božích očích tím nejhorším problémem, který kdy měl. Perperiel ztratil matku při porodu o otce přišel v pěti letech a zůstal tak sám, to jej však nezničilo, naopak zocelilo. Naučil se žít v podzemích komplexech a jeskyních kde jej Nebe nehledalo. Žil kde s ním jeho učitel, vyšší anděl, který se rozhodl vzdát naděje na život, aby pomohl nebohému dítěti, které přišlo o oba rodiče, jen protože Bůh měl strach, že by jej takovýto tvor mohl zničit. Jednalo se o anděla popravčího, jenž nesl na ramenou smrt otce Perperiela a jeho matky.

Perperpiel svůj život zasvětil ochraně nephilimů a jejich učení, podobně se věnoval i jemu jeho mistr. Není tak divu, že na něj Nebe často posílalo vojáky, kteří jej měli zajmout a doslova dotáhnout do Nebe, kde jej měl Bůh popravit. Inu, nestalo se, dlouhých 968 lidských let žil na zemi a stavěl se proti Bohu. Když jej však jednoho dne dopadli, bylo mu v nephilimím už 1936 let a považuje se tak za nejstaršího, historicky doloženého křížence anděla, kterého byste ve spisech z Urielovy knihovny mohli najít.

9e6823d7685e31cb4eed31121b8d098f.jpg

THE STRONGEST

Jediný z nephilimů, který byl stvořen archandělem a lidskou bytostí, proto se považuje za nejsilnějšího nephilima, kterého kdy Nebe lovilo. Ačkoliv se o něm nikde nedočtete a nedovíte se to veřejně, našli byste zmínku ve spisech Boha, které jsou kdesi v knize založeny jako kus papíru, přesněji někde v Urielově knihovně. Tento bělovlasý anděl byl kombinací lidské bytosti, která měla v duši špetku Nebe, jakožto alchymista, tak se geny přichytly velmi hravě a silně. Díky původu otce mohl být Dante reálně tím nejsilnějším nephilimem co by kdy byl, nestalo se tak.

„…doufal jsem, že se nikdo z mých synů k takovému činu neuchýlí, přesto jeden z nich si postavil hlavu a vytvořil proti mému svolení svazek s lidskou bytostí, ba jejich emoční pouto vytvořilo potomka. Nejen že se provinil láskou k jediné lidské duši, tak porušil pravidlo tvoření. V mých myšlenkách leží otázka, co s ním, mám srazit dalšího syna, či jej pouze potrestat za stvoření tak silného potomka? Jak mohl vůbec vytvořit něco silnějšího než já?...“

Dante je osobním tajemstvím, které zná jen Bůh, Gabriel a Smrt, který ochránil jeho duši, před zatracením. Ale je dosti možné, že to tajemstvím nebude příliš dlouho, copak může ještě někdo mrtvý ublížit živým?